Jak wyglądają oszczędności studentów?

Jak wyglądają oszczędności studentów?

Badanie Rynku Oszczędnościowego Wśród Studentów to projekt, który zajął II miejsce w konkursie o grant rektora Szkoły Głównej Handlowej. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół studentów zrzeszonych w SKN Statystyki przy pomocy SKN Marketingu oraz współpracy z Bankiem Millennium. Swoim zasięgiem objęło ono ponad 750 respondentów z całej Polski.

Wyniki mogą być zaskakujące – aż 97,3% studentów deklaruje oszczędzanie pieniędzy, mimo iż dokładnie 50% badanych odkłada co miesiąc stałą z góry ustaloną kwotę – zatem połowa badanych jest niekonsekwentnych w swoich działaniach. Głównymi metodami oszczędzania pieniędzy są kolejno: gotówka, konto oszczędnościowe oraz lokata bankowa. Studenci średnio oszczędzają 242zł, co oczywiście zależy od dochodu. Osoby mające większy dochód do dyspozycji (wynagrodzenie + wsparcie rodziców + stypendia + zasiłki itd.) oszczędzają więcej, co wydaje się naturalne. Natomiast ciekawy jest brak zależności między wielkością dochodu do dyspozycji, a samym faktem oszczędzania. Studenci najchętniej korzystają z produktów oszczędnościowych w banku, w którym posiadają swoje główne konto bądź w banku swoich rodziców – to im najbardziej ufają w kwestiach finansowych. To samo się tyczy całkowicie nowych produktów, na przykład inwestycyjnych. Rodzice oraz bliscy znajomi mają największy wpływ na decyzje studentów. Spośród obcych osób studenci chętniej zaufają takiej, która posiada rzeczywistą wiedzę o produktach bankowych (pracownicy banku, blogerzy finansowi), niż osobie sławnej, która wykorzystuje tylko swój wizerunek i reputację w promocji produktów bankowych.

Wbrew obiegowej opinii, liczne zabiegi marketingowe, takie jak np. premia pieniężna za otwarcie konta, różnorodne konkursy bądź ciągłe usprawnianie aplikacji mobilnych nie mają dużego wpływu na wybór oferty danego banku. Dla studentów ważniejsze są konkretne korzyści finansowe, takie jak brak opłat, korzystne oprocentowanie czy cash-back.

Osoby, które konsultują swoje wydatki z innymi, wcale nie oszczędzają mniej.  Co ciekawe aż 34% mężczyzn nigdy nie konsultuje swoich wydatków, podczas gdy taką postawę reprezentuje tylko 22% kobiet. Aż 55% spośród badanych studentów poleca oferty banków znajomym, mimo iż tylko 13% badanych uważa, że system poleceń mógłby zachęcić ich do założenia konta/skorzystania z oferty banku. To zaskakujący wynik wskazujący na niską skuteczność tego typu działań promocyjnych. Dlaczego polecamy oferty znajomym? 63% ankietowanych stwierdziło, że robi to ze względu na dobre samopoczucie podczas polecania korzystnej oferty znajomym, 19% badanych robiło to ze względu na nagrody, a dla 18% studentów polecanie jest obojętne i nie wiążą się z nim żadne emocje. Spośród powodów przez które studenci unikają polecania ofert znajomym aż 63% wskazało na brak czasu na polecenia, 25% uważa, że gratyfikacja jest zbyt niska, a dla 12% ankietowanych polecanie ofert to „obciach”.

Gdzie studenci stykają się z reklamami ofert oszczędnościowych? Portale społecznościowe np. Facebook czy YouTube są miejscem, w którym studenci najczęściej mają styczność z reklamami produktów oszczędnościowych (62%). Dużym udziałem wyróżnia się także telewizja i radio (łącznie 50%) oraz strona internetowa banku(48%). E-mail jako forma informowania klientów o ofercie produktowej generuje sześciokrotnie większy zasięg, niż telemarketing, na który wskazało zaledwie 7% badanych.

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że to czy dana osoba decyduje się oszczędzać, nie zależy od jej warunków życia (np. miejsce zamieszkania, dochód, posiadanie dzieci, płeć), lecz od indywidualnej decyzji tej osoby. Zespół badawczy SKN Statystyki oraz SKN Marketingu doszedł do wniosku, że oszczędzanie ma podłoże w psychice ludzkiej – sami decydujemy o tym, czy będziemy oszczędzać, a pomóc nam w tym mogą doświadczenia z dzieciństwa i wpływ najbliższych. Nasza obecna sytuacja życiowa nie ma jednak wpływu na fakt oszczędzania – w końcu nawet ci o najniższych dochodach oszczędzają!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. badania oraz oszczędzania wśród studentów serdecznie zapraszamy Cię na krótki wykład (ok. 30min.), w którym omówimy szczegółowe wyniki badania oraz będziemy mogli podyskutować na ten temat.

Data i miejsce wykładu: 22 stycznia (środa) o godz. 19:00 – Aula IV w budynku głównym SGH al. Niepodległości 162.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1052438301790407/